Jaarplan MR schooljaar 2020-2021

Jaarplan MR schooljaar 2020-2021

Woensdag 23 september 2020

Beste ouders/verzorgers,

in onderstaande link vindt u het jaarplan van de medezeggenschapsraad met de data en agendapunten voor dit schooljaar.

Jaarplan MR schooljaar 2020-2021


Terug