Start van de dag

Zondag 3 juni 2018

Beste ouders,

 

Voor een echte goede start van de dag, op de wijze zoals we dat in het montessorionderwijs willen, leren we de kinderen om na binnenkomst in de klas direct een werkje te kiezen en te starten.

De grote hoeveelheid ouders in, met name de onder- en middenbouwgroepen én het veelvuldig te laat komen van kinderen zijn beide zaken die dit proces verstoren.

Afgelopen week was onverwacht 's morgens de leerpichtambtenaar aanwezig en die heeft maar liefst 15 telaatkomende gezinnen geteld. Als school wordt van ons verwacht dat we dit aanpakken en gaan voorkomen.

Het is een schoolafspraak dat ouders hun kinderen binnen mogen brengen. 
We willen deze afspraak heel graag enigszins aanpassen en dan in samenhang met het te laat komen.

Vanaf komende week kunt u tussen 8:30 en 8:40 uur mee naar binnen met uw kind. Uiterlijk 8:40 uur verlaat u het klaslokaal. In het klaslokaal spreekt u met een zachte stem, zodat andere kinderen rustig kunnen starten.

Komt u later dan 8:40 uur aan bij de voordeur, dan komt u zelf niet meer naar binnen en laat u uw kind alleen naar het klaslokaal lopen. Er staan altijd leerkrachten bij de deur die erop toezien dat uw kind veilig in het lokaal komt.
Kijkend naar de zelfstandgheid van de kinderen die we nastreven, vragen we u ook om zelf te proberen het naar binnen brengen, zeker vanaf de middenbouw, steeds meer te beperken. 

Natuurlijk nemen we maandag en dinsdag nog even om te wennen en u hierop te wijzen, maar daarna verwachten we dat iedereen dit voorstel respecteert.
Het is in het belang van uw kinderen.

 

Met vriendelijke groet, namens het volledige team

 

Linny Demandt

Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

info@nullobs-oms.nl