Extra intermediair van het Jeugd sport cultuur fonds

Donderdag 13 september 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s), Naast Alev (OKA) is nu ook Iris (gymjuf) intermediair. Dat betekent dat u ook via haar uw kind kan inschrijven voor een sport- of cultuurvereniging. U kunt mailen naar iris.fopma@obs-oms.nl of spreek haar even aan in de wandelgangen.
Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

info@nullobs-oms.nl