Update van week 41

Vrijdag 28 september 2018

Week update! (week 41) 

Oudercommissie/Ouderraad
We hebben als school een ouderraad.
De ouders in de ouderraad hebben het al een aantal jaren gedaan.
We zoeken nieuwe betrokken ouders.
Helpt u mee?
U kunt doorgeven aan Astrid (administratie) of u wilt meehelpen of mocht u nog extra informatie willen ontvangen. 

Traktaties
Zoals in de schoolgids vermeld.
Jarigen trakteren een gezonde lekkernij óf een klein cadeautje.
De kinderen mogen de klassen rond, maar de leerkrachten hoeven geen traktatie.

Dit zijn de data van de MR vergaderingen:
25/9/18
9/10/18
20/11/18
5/2/19
2/4/19
4/6/19
9/7/19

Kascontrole
Wilt u de vrijwillige ouderbijdrage controleren?
Graag doorgeven aan info@obs-oms.nl

De Algemene Ouderavond van 1 november 2018
Wie heeft er een voorstel voor een thema?
Waar zou u graag iets meer over willen horen?
Er staat in de entree hal een flip-over waarop u kunt noteren wat u graag als thema zou zien/horen, dan maken wij een keuze.

Ellen Pastoor gaat na de herfstvakantie de donderdag in de groep van Sandra overnemen en de vrijdag gaat ze een dag in de middenbouw van Els. 

Ziek en verzuim melden
Het ziek melden met de app. is zo prettig voor de school.
De melding komt bij de administratie binnen en bij de leerkracht van uw zoon/dochter. 

Luizen
Er zijn luizen geconstateerd. Kijkt u uw kind ook even na?

Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

info@nullobs-oms.nl