Update van week 41-2

Vrijdag 5 oktober 2018

Let op!
Vrijdag 19 oktober 2018 zijn we toch vrij!
(dat is de dag na de Studiedag van donderdag 18 oktober en de vrijdag voor de herfstvakantie)
We hebben geen vervanging voor een aantal groepen en begrijpen dat het een “losse” dag is, vandaar toch dit besluit.

Kascontrole
Wilt u de vrijwillige ouderbijdrage controleren?
We hebben één aanmelding ontvangen.
Meldt u zich ook aan? In de week voor de Zakelijke Ouderavond zal de kascontrole waarschijnlijk plaats vinden. Graag doorgeven aan info@obs-oms.nl 

De Algemene Ouderavond van 1 november 2018
Er zijn al een paar voorstellen voor een thema? (thema: Sociale Media, Montessori, Verschillen thuis-school-buiten)
Waar zou u graag nog iets meer over willen horen? Graag doorgeven aan de leerkracht.

Ziek en verzuim melden
Het ziek melden met de app. is zo prettig voor de school. Weet u dat u het even naar de dokter gaan, ook kunt melden via de app?
De melding komt bij de administratie binnen en bij de leerkracht van uw zoon/dochter. 

Parkeren rondom de school
Nadrukkelijk verzoek!
Graag in de daarvoor aangegeven plekken  parkeren. De stoep en het hofje (waardoor bewoners niet meer weg kunnen met hun eigen auto) hoort daar ook bij. Dank voor de medewerking

 

Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

info@nullobs-oms.nl