Week update 42

Vrijdag 12 oktober 2018

 

Vrij!

Vrijdag 19 oktober 2018 zijn we vrij!

 

Ouders in de klas.

Na de herfstvakantie vragen we de ouders van de midden- en bovenbouw om de kinderen alleen naar boven te laten gaan. We doen dit om de rust in de school  te bewaren.

Mocht u een keertje willen komen kijken in de klas, dan kunt u daar natuurlijk altijd een afspraak voor maken.

Kascontrole

We hebben twee  ouders bereid gevonden om de vrijwillige ouderbijdrage te contoleren. Dank voor jullie ondersteuning.  

 

De Algemene Ouderavond van 1 november 2018

Komt u ook? Staat de datum al geblokt?

We hopen natuurlijk dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn. De avond zal van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur zijn. We hebben drie thema’s/workshops:

*Sociale Media,

*Montessori,

*Verschillen thuis-school-buiten.

Na de herfstvakantie krijgt u meer informatie en kunt u aangeven welke workshop uw voorkeur heeft.

 

App.

Voor instructie en of het wachtwoord voor de schoolpraatapp.

Kunt u bij leerkracht terecht.

 

Fietsen

Graag uw fiets in de daarvoor bestemde fietsrekken, zodat we er allemaal goed uit kunnen manoeuvreren.

 

Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

info@nullobs-oms.nl