Week 45 update

Vrijdag 2 november 2018

Schoolpraat App artikelen 
Week 45 update! 

Ouders in de klas. 
Na de herfstvakantie hebben we de ouders van de midden- en bovenbouw gevraagd om de kinderen alleen naar boven te laten gaan. We doen dit om de rust in de school te bewaren. Op deze manier kunnen de kinderen op een rustige manier starten. Graag attenderen wij de ouders erop om deze afspraak te hanteren en na te leven en…. niet toch nog even snel wat te zeggen of toch even mee te lopen. Bij voorbaat dank. 

Logopedie 
Marlien van Lunen, de logopediste van de GGD  komt aanstaande maandag 5 november voor een screening. 
De ouders van de kinderen voor wie dat geldt zijn/worden op de hoogte gebracht door de leerkracht(en). 
De nabespreking zal op maandag 12 november zijn waarvoor ouders nog een uitnodiging ontvangen. Dan kunt hier alvast rekening mee houden. 

Juf Els ziek 
Els is ziek (en met haar toestemming) mogen we vertellen dat ze een zenuwbeknelling in haar rug. Het ziet er naar uit dat het langdurig zal zijn, vandaar dat Ellen Pastoor de maandag, dinsdag en woensdag nu eerst de groep van Els zal gaan vervangen. Voor de donderdag en vrijdag zijn we nog naar een oplossing aan het zoeken. 

De Algemene Ouderavond van 1 november 2018 
Wat een mooie opkomst, dank aan alle aanwezige ouders. 
Een helder Jaarverslag van de MR (komt op de site te staan) en een verslagje van de Oudercommissie. 
De drie thema’s/workshops werden goed bezocht. 
We hebben ontzettende leuke en inspirerende gesprekken gevoerd. 

Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

info@nullobs-oms.nl