Vervangingsproblematiek

Donderdag 7 februari 2019

 

Beste ouders / verzorgers,

Met deze brief willen wij u laten weten dat helaas ook op onze school de grens bereikt is.

Hierdoor hebben we, met ingang van vandaag, de lastige beslissing moeten nemen om bij afwezigheid of ziekte van een leerkracht de kinderen niet langer op school op te vangen. De kinderen zullen deze dag thuis moeten blijven.

Vanwege het lerarentekort lukt het niet om invalkrachten te vinden en ook het verdelen van een grote groep kinderen over andere, al zeer volle groepen, achten we niet langer verantwoord.

Tenslotte willen wij de kinderen goed en verantwoord onderwijs blijven geven!

Mocht de groep van uw kind te kampen hebben met een zieke of afwezige leerkracht, dan krijgt u hier uiterlijk om 8 uur ’s morgens via de app een bericht over. Mocht u de app nog niet op uw telefoon geïnstalleerd hebben, dan raden we u aan dit wel doen. Aan de achterzijde nogmaals de informatie over de App.

 Mocht u nog vragen hebben over deze maatregel dan kunt u (het liefst) via de mail contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Ellen Koops,

directeur Osdorpse Montessorischool

E-mail: directie@obs-oms.nl

 

Schoolpraat APP

Beste ouders/verzorgers,

Om de communicatie verder te verbeteren en de betrokkenheid te vergroten werkt De Osdorpse Montessorischool met een digitaal communicatiemiddel, de Schoolpraat-App. Na overleg met de medezeggenschapsraad is besloten dat iedere ouder deze app móet gebruiken om de benodigde informatie te ontvangen.

Schoolpraat

Een speciale appgroep voor nieuwtjes en mededelingen. Ook absentiemeldingen, intekenen voor 10-minutengesprekken, hulpouder-oproepen en basale schoolinformatie vindt u hierop terug. Herkenbaar aan het OMS logo.

Downloaden

De app kunt u downloaden via de app-store (Apple):
https://itunes.apple.com/us/app/osdorpse-montessorischool/id1286715263?mt=8  
of Play-store (android-toestellen): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frisbee.schoolpraatoms&hl=nl  
Zoeken op ‘schoolpraat osdorpse montessorischool’. De app is er voor zowel smartphones als tablets.

Niet alle informatie op de app is openbaar, er zijn diverse menu-onderdelen afgeschermd met een wachtwoord (herkenbaar aan het slotje). Om toegang te krijgen dient u eenmalig het wachtwoord in te voeren waarbij alle onderdelen in één keer worden ontgrendeld.

Het wachtwoord voor ouders is Omsch.

 

Groepspagina’s

Daarnaast is het mogelijk om nieuwtjes uit de groepen te volgen. Hiervoor dient u in de app op het tandwieltje te drukken (rechts) en vervolgens aanklikken welke groep (en) u wilt volgen.
Het wachtwoord voor de groepen is hetzelfde als de menu-onderdelen: Omsch. Let op: Meldt u zich ook aan voor de bouw waarin uw kind zit, het wachtwoord hiervoor is hetzelfde.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van de OMS

 

 

 

 

 

 

 

Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

info@nullobs-oms.nl