Juiste telefoonnummer en e-mail adres

Maandag 16 maart 2020

Beste ouders / verzorgers, 

Door middel van dit bericht, wil ik u graag op het volgende attenderen. Het is voor ons ontzettend belangrijk om de juiste telefoonnummer(s) en e-mail adressen van ouders te hebben. Mocht u telefoonnummer en/of e-mail adres veranderd zijn, dan verzoek ik u om dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Op dit moment kan dat door te mailen naar: info@obs-oms.nl. 

Vriendelijke groet, 

Astrid Doekhi

Terug