Medezeggenschap

Heeft u belangstelling voor de beleidsmatige kant van de school­ Dan kunt u als lid of toehoorder in de medezeggenschapsraad (MR) een bijdrage leveren.

De MR geeft ouders de mogelijkheid om mee te denken en beslissen over de ontwikkeling van de school.

De verslagen van de bijeenkomsten van de MR kunt u hier downloaden, evenals het jaarverslag en de jaaragenda van de MR.

Data MR vergaderingen schooljaar 2019/2020:

  • info volgt nog


U kunt de MR bereiken via medezeggenschap@obs-oms.nl

Leden van de MR:

- Oudergeleding

  • Youssef Aouariarghel
  • Maartje Vogel
  • Aartie Soekhoe

- Leerkrachtgeleding

  • Sandra Gerritze
  • Tisa Schuitemaker
  • Timo Slinger
  • Interim directie OBS OMS
Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

info@nullobs-oms.nl