Medezeggenschap

Heeft u belangstelling voor de beleidsmatige kant van de school­ Dan kunt u als lid of toehoorder in de medezeggenschapsraad (MR) een bijdrage leveren.

De MR geeft ouders de mogelijkheid om mee te denken en beslissen over de ontwikkeling van de school.

De verslagen van de bijeenkomsten van de MR kunt u hier downloaden, evenals het jaarverslag en de jaaragenda van de MR.

Data MR vergaderingen schooljaar 2018/2019:

  • 25-9-2018
  • 9-10-2018
  • 20-11-2018
  • 5-2-2019
  • 2-4-2019
  • 4-6-2019
  • 9-7-2019


U kunt de MR bereiken via medezeggenschap@obs-oms.nl

Leden van de MR: info volgt nog

Terug