Update schoolsluiting OMS

Dinsdag 15 december 2020

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u weet zal de school vanaf morgen tot en met in ieder geval 15 januari gesloten zijn.  We zullen vanaf 4 januari afstandsonderwijs verzorgen. U krijgt daarover morgen verder bericht over. De komende dagen zal het team het afstandsonderwijs voorbereiden, zodat dat maandag 4 januari klaar is. Voor de midden- en bovenbouw zal vanaf deze donderdag en vrijdag in ieder geval Snappet open staan. De kinderen kunnen daar verder mee werken. Voor de onderbouw zullen we in ieder geval weer gaan werken met werkpakketten. U krijgt nog bericht over hoe we de werkpakketten gaan verdelen.

Evenals tijdens de vorige lockdown in maart/april, kan er in sommige gevallen ook deze keer weer voor noodopvang gezorgd  worden voor kinderen met ouders die beiden een cruciaal beroep hebben en die geen alternatieve opvang kunnen regelen. Wanneer maar één ouder een cruciaal beroep heeft, vragen wij u ook zelf de opvang te regelen. Denkt u in aanmerking te komen voor deze opvang en er gebruik van willen maken, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen: mail dan naar directie@obs-oms.nl

Voor naschoolse opvang is het nodig dat u rechtstreeks contact opneemt met een aanbieder van naschoolse opvang.

Hoewel we opnieuw een moeilijke periode tegemoet gaan, waarin van u, de kinderen en ons nogal wat gevraagd wordt, willen we u alvast prettige dagen toewensen en een goed en gezond 2021!

De komende dagen houden u we verder op de hoogte van het afstandsonderwijs vanaf 4 januari.

Tot zover!

 

Team OMS

 

 

 

 

 

 


Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

info@nullobs-oms.nl