Aanmelden

Voor het eerst naar de basisschool Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Uw kind aanmelden op onze school  Rond d...

Lees verder

Informatie-ochtenden

Kennismaken met onze school Elke eerste dinsdag van de maand organiseren wij een kennismakingsbijeenkomst (open ochtend) voor geïnteresseerde ouders. De open ochtend is van 9.00 tot 10.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u over het onder...

Lees verder

Plaatsing & Inschrijven

Plaatsing toekomstig 4-jarigen op de OMS Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omst...

Lees verder

Voor het eerst

Nadat u bericht hebt gekregen dat uw kind op de OMS geplaatst is, moet u de plaatsing bevestigen. Vanaf dat moment kunt u contact opnemen met de leerkracht(en) van de groep om afspraken te maken voor een kennismaking en het wennen van uw kind in de n...

Lees verder