Aanmelden

Voor het eerst naar de basisschool Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn de basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en he...

Lees verder

Informatie-ochtenden

Kennismaken met onze school Elke eerste dinsdag van de maand organiseren wij een kennismakingsbijeenkomst (open ochtend) voor geïnteresseerde ouders. De open ochtend is van 9.00 tot 10.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u over het onder...

Lees verder

Plaatsing & Inschrijven

Plaatsing toekomstig 4-jarigen op de OMS Aansluitend aan de inleverdatum van het aanmeldformulier voor toekomsig 4-jarigen (zie aanmelden) wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aan...

Lees verder

Voor het eerst

Nadat u bericht hebt gekregen dat uw kind op de OMS geplaatst is, moet u de plaatsing bevestigen. Vanaf dat moment kunt u contact opnemen met de leerkracht(en) van de groep om afspraken te maken voor een kennismaking en het wennen van uw kind in de n...

Lees verder


Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

info@nullobs-oms.nl