Ouderbetrokkenheid

De ouderbetrokkenheid krijgt steeds meer vorm.  Zowel MR als oudercommissie spelen in de school een belangrijke rol. Maar ook de oudercontactfunctionaris, die vorig jaar op school is gestart met themaochtenden voor ouders. D...

Lees verder

Medezeggenschap

Heeft u belangstelling voor de beleidsmatige kant van de school­? Dan kunt u als lid of toehoorder in de medezeggenschapsraad (MR) een bijdrage leveren. De MR geeft ouders de mogelijkheid om mee te denken en beslissen over de ontwikkeling van de scho...

Lees verder

Steun voor ouders

Ouder Kind Adviseur Elke dinsdagochtend van 8:30 uur tot 12:00 uur is Marco kok, de Ouder Kind Adviseur op school aanwezig voor gesprekken met ouders. De ondersteuning vindt plaats na aanmelding bij de intern begeleider van de school. De ...

Lees verder


Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

directie@nullobs-oms.nl