Ouderbetrokkenheid

De ouderbetrokkenheid krijgt steeds meer vorm. Dat zien we in het meedenken over het onderwijs in de MR. Dat zagen we ook in de mate waarin ouders mee hebben gewerkt aan het welslagen van het jubileumfeest voor de kinderen, aan de opkomst b...

Lees verder

Medezeggenschap

Heeft u belangstelling voor de beleidsmatige kant van de school­ Dan kunt u als lid of toehoorder in de medezeggenschapsraad (MR) een bijdrage leveren. De MR geeft ouders de mogelijkheid om mee te denken en beslissen over de ontwikkeling van de schoo...

Lees verder

Steun voor ouders

Ouder Kind Adviseur Elke dinsdag- en donderdagochtend van 8:30 uur tot 12:00 uur is Alev Yerden, de Ouder Kind Adviseur op school aanwezig voor gesprekken met ouders. De ondersteuning vindt plaats na aanmelding bij de intern begeleider van de ...

Lees verder


Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

info@nullobs-oms.nl