Schooltijden

Schooltijden

Continurooster De school heeft een continurooster van 4 gelijke dagen en de woensdagmiddag vrij. De kinderen lunchen op school. De schooltijden 8.45-14.45 uur : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.45-11.45 uur : woensdag Binnenkomen en ...

Lees verder

Schoolregels

Schoolregels

Onze school is een plek voor ons allemaal en daarom is het van belang dat we samen afspraken maken. Deze afspraken gelden voor iedereen in en om het schoolgebouw. De regels zijn samen met de kinderen bedacht. • In school ben ik rustig &bu...

Lees verder

Schoolorganisatie

ManagementteamDirectie: Maaike de Jong/Judith van Hal (interim) en Roel Braeken Groepsleerkrachten OnderbouwOnderbouw A - Sophie Wijsen (ma t/m vr)Onderbouw B - Machteld Staps (ma, di, vr) en Trudie Stoppelenburg (wo, do)Onderbouw C - Carla Eicholt...

Lees verder

Bovenschools bestuur

De Osdorpse Montessorischool valt onder de Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden. De Stichting is opgericht in januari 2006 en het resultaat van de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in Amsterdam. De stichting zorgt voor ...

Lees verder

Verzuim & Verlof

Ziekteverzuim en medische afspraken Is uw kind ziek dan meldt u dat vóór 8.45 uur aan de school; Telefonisch bij de administratie: 020-6190914 Via de school-app > absentiemeldingen  Bezoek aan dokter, tandarts, logopedist, et...

Lees verder

Voor- en Naschoolse opvang

De OMS werkt samen met verschillende aanbieders van naschoolse opvang:   Sport BSO Amsterdam Locatie De Lieverdjes Willinklaan 41067 SL Amsterdam www.sportbsoamsterdam.nlLocatie:   06 - 31 54 05 96 Kantoor:  020 - 411 31 9...

Lees verder

Voorschool

Voorschool Osdorpse Montessori In de school is ook de voorschool Osdorpse Montessori gevestigd, met 3 peutergroepen. De voorschool wordt beheerd door Stichting Impuls. Peuters kunt u inschrijven vanaf één jaar. Ze worden vanaf twee jaa...

Lees verder

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

directie@nullobs-oms.nl