Montessori onderwijs

Help mij het zelf te doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen Wij werken volgens de uitgangspunten van Maria Montessori. We gaan uit van de individuele ontwikkeling en mogelijkheden van het kind en begeleiden het in de groei naar zelfstandigh...

Lees verder

Extra activiteiten

Schooltuinen In groep 6 gaan de kinderen vanaf februari met de bus naar een schooltuincomplex. Daar krijgen ze informatie over planten, hoe die groeien en bloeien en wat je daar allemaal voor moet doen. Vanaf april passen ze die kennis toe in hun eigen t...

Lees verder

Afstemming & Ondersteuning

Afstemming op onderwijsbehoeften De leerkracht sluit aan bij de onderwijsbehoefte van het kind. De centrale vraag is: wat heeft dit kind nodig?  In een groepsplan beschrijft de leerkracht wat hij of zij samen met het kind wil bereiken en hoe da...

Lees verder

Kwaliteit

Kwaliteitszorg De kwaliteit van het onderwijs en de schoolontwikkeling verantwoorden we in het schoolplan dat een periode van 4 jaar bestrijkt. Informatie over de school vindt u in de schoolgids. Onder het kopje kunt u die downloaden. Inspectierapp...

Lees verder

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

directie@nullobs-oms.nl