Vervolg oproep alert te zijn

Vrijdag 27 januari 2023

 Beste ouders/verzorgers

In de afgelopen dagen zijn er verschillende signalen gekomen over verdachte situaties op schoolpleinen in Amsterdam Noord en West.

Wij hebben hier als school en vanuit het bestuur Stichting Westelijke Tuinsteden afstemming over (gehad) met betrokken partijen, waaronder de politie.

We kunnen inmiddels constateren dat er feitelijk geen incidenten hebben plaatsgevonden en geen sprake (meer) is van verdachte situaties.

De verhalen die bij de scholen en politie zijn binnengekomen, waren geen aanleiding voor de politie om daadwerkelijk een rechercheonderzoek in te laten stellen.

Politie adviseert om vooral de rust te bewaren. Vanzelfsprekend blijven zij alert en benaderbaar.

Wij gaan ervan uit jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen iedereen een prettig weekend.

Vriendelijke groeten, 
Roel Braeken en Maaike de Jong
Directie Osdorpse Montessorischool

 


Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

directie@nullobs-oms.nl