Schoolfotograaf

Maandag 20 maart 2023

Beste ouders/verzorgers,

Op dinsdag 11 april en op donderdag 13 april komt de schoolfotograaf op school. U krijgt na de fotosessie een persoonlijke uitnodiging tot de bestelwebsite om foto’s of fotoproducten te bestellen. Om met deze webshop te kunnen werken, heeft de schoolfotograaf naast de naam van de kinderen, ook uw e-mailadres nodig. Wanneer u als ouder bezwaar heeft tegen het maken van schoolfoto’s van uw kind of het verstrekken van de genoemde gegevens, dan verzoeken wij u dit uiterlijk woensdag 29 maart aan ons door te geven via de mail. directie@obs-oms.nl. Wij zullen dit bezwaar dan verwerken en uw gegevens niet doorgeven aan de schoolfotograaf. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groeten,
Maaike de Jong en Roel Braeken
Directie Osdorpse Montessorischool


Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

directie@nullobs-oms.nl