Ramadan

Dinsdag 21 mei 2019

Ramadan.

Een aantal van de leerlingen bij ons op school doet mee aan de vastenperiode. Dit is een keuze die u als ouders voor/met uw zoon/dochter maakt.

Wij hebben afgelopen week gemerkt dat er leerlingen zijn die het prima aankunnen, maar ook dat er leerlingen zijn die zich minder goed kunnen concentreren en erg moe zijn. Dit resulteert dan o.a. in een laag werktempo en ook is het lastiger om op die momenten de lesstof in je op te nemen.

Als school moeten wij ons echter houden aan ons programma en dit betekent dat de activiteiten die gepland staan gewoon door zullen gaan. Hierbij kunt u denken aan gym, drama, uitstapjes, Cito-toetsen en het gebruikelijke werk dat in de groep gedaan moet worden.

Wij verzoeken u dan ook om in gesprek te gaan met uw zoon/dochter om een goede afweging te maken m.b.t. het wel of niet meedoen aan de Ramadan en op welke wijze (een bepaalde dag, het weekend, de gehele periode).

met vriendelijke groet, 

Team OMS

Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

info@nullobs-oms.nl