Ouderbetrokkenheid

De ouderbetrokkenheid krijgt steeds meer vorm. 

Zowel MR als oudercommissie spelen in de school een belangrijke rol. Maar ook de oudercontactfunctionaris, die vorig jaar op school is gestart met themaochtenden voor ouders. De rol die ouders thuis kunnen spelen wordt meer en meer belicht. Tijdens de klassenavonden hebben de leerkrachten ouders laten zien wat hun rol kan zijn bij het leesonderwijs en bij de thema’s van Ko Totaal in de onderbouw.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen op de OMS. Zij informeren en ondersteunen het team op vele manieren: bij het organiseren van feesten, het aankleden van de school, de open ochtenden, luizencontoles, en meer. De commissie bestemt het geld dat via de ouderbijdrage binnenkomt.
Leden van de oudercommissie:

  • Feray Yurtaan
  • Meryem Yagoubi
  • Souhaila Ben Bouker
  • Sabna Moennoesing

Oudercontactfunctionaris

De oudercontactfunctionaris stimuleert het contact tussen ouders en school. Zij organiseert inloopochtenden en themabijeenkomsten over bijvoorbeeld omgaam met ongewenst gedrag, positief opvoeden en de thema's van de voorschool en de onderbouw.  

Ook kan ze u informeren over de activiteiten die u thuis kunt doen met uw kind, in het verlengde van het thema waar ze in de klas mee bezig zijn. Of ze kan voor u contact leggen met de ouder-kindadviseur. En misschien blijven de ouders wel even langer om de oudercommissie of de conciërge te helpen bij het versieren van de hal, of het kaften van boeken, of het repareren van zaken. Er is altijd wel iets te doen. De thema's zijn vermeld bij de agenda op de site.

Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

directie@nullobs-oms.nl