Medezeggenschap

Heeft u belangstelling voor de beleidsmatige kant van de school­? Dan kunt u als lid of toehoorder in de medezeggenschapsraad (MR) een bijdrage leveren.

De MR geeft ouders de mogelijkheid om mee te denken en beslissen over de ontwikkeling van de school.

De verslagen van de bijeenkomsten van de MR kunt u hier downloaden, evenals het jaarverslag en de jaaragenda van de MR.

Data MR vergaderingen schooljaar 2021/2022:

 • Dinsdag 14 september 2021
 • Dinsdag 26 oktober 2021
 • Donderdag 4 november 2021 - Algemene ouderavond
 • Dinsdag 30 november 2021
 • Dinsdag 25 januari 2022
 • Dinsdag 22 maart 2022
 • Dinsdag 10 mei 2022
 • Dinsdag 21 juni 2022

U kunt de MR bereiken via medezeggenschap@obs-oms.nl

Leden van de MR:

- Oudergeleding

 • Nazwa Belassal
 • Maartje Vogel
 • Aartie Soekhoe

- Leerkrachtgeleding

 • Sandra Gerritze
 • Tisa Schuitemaker
 • Timo Slinger
Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

info@nullobs-oms.nl