Medezeggenschap

Heeft u belangstelling voor de beleidsmatige kant van de school­? Dan kunt u als lid of toehoorder in de medezeggenschapsraad (MR) een bijdrage leveren.

De MR geeft ouders de mogelijkheid om mee te denken en beslissen over de ontwikkeling van de school.

De verslagen van de bijeenkomsten van de MR kunt u hier downloaden, evenals het jaarverslag en de jaaragenda van de MR.

Data MR vergaderingen schooljaar 2022/2023:

 • Dinsdag 6 september 2022
 • Dinsdag 11 oktober 2022
 • Donderdag 3 november 2022 - Algemene ouderavond
 • Dinsdag 22 november 2022
 • Dinsdag 17 januari 2023
 • Dinsdag 21 maart 2023
 • Dinsdag 9 mei 2023
 • Dinsdag 13 juni 2023
 • Dinsdag 4 juli 2023

U kunt de MR bereiken via medezeggenschap@obs-oms.nl

Leden van de MR:

- Oudergeleding

 • Nazwa Belassal
 • Maartje Vogel
 • Aartie Soekhoe

- Leerkrachtgeleding

 • Sandra Gerritze
 • Tisa Schuitemaker
 • Timo Slinger
Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

directie@nullobs-oms.nl