Medezeggenschap

Heeft u belangstelling voor de beleidsmatige kant van de school­ Dan kunt u als lid of toehoorder in de medezeggenschapsraad (MR) een bijdrage leveren.

De MR geeft ouders de mogelijkheid om mee te denken en beslissen over de ontwikkeling van de school.

De verslagen van de bijeenkomsten van de MR kunt u hier downloaden, evenals het jaarverslag en de jaaragenda van de MR.

Data MR vergaderingen schooljaar 2020/2021:

 • Dinsdag 15 september 2020
 • Dinsdag 20 oktober 2020
 • Donderdag 5 november 2020 - Algemene ouderavond
 • Dinsdag 24 november 2020
 • Dinsdag 26 januari 2021
 • Dinsdag 16 maart 2021
 • Dinsdag 11 mei 2021
 • Dinsdag 29 juni 2021

U kunt de MR bereiken via medezeggenschap@obs-oms.nl

Leden van de MR:

- Oudergeleding

 • Nazwa Belassal
 • Maartje Vogel
 • Aartie Soekhoe

- Leerkrachtgeleding

 • Sandra Gerritze
 • Tisa Schuitemaker
 • Timo Slinger
 • Frederik Nijmeijer
Terug