Steun voor ouders

Ouder Kind Adviseur

Elke dinsdagochtend van 8:30 uur tot 12:00 uur is Marco kok, de Ouder Kind Adviseur op school aanwezig voor gesprekken met ouders.

De ondersteuning vindt plaats na aanmelding bij de intern begeleider van de school. De Ouder Kind Adviseur vervangt de schoolmaatschappelijk werkster, en is vanuit de gemeentelijke organisatie aangesteld. 

Schoolarts

Alle kinderen krijgen rond hun vijfde en tiende jaar een oproep voor een algemeen lichamelijk onderzoek door de GG en GD (Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids Dienst) en inentingen. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Zo nodig, kunt u tussentijds een afspraak met de schoolarts maken; ook de leerkrachten kunnen dit voor u regelen. De school en de schoolarts hebben regelmatig contact.

Schooltandarts

Als u voor uw kind geen tandarts heeft, kunt u gebruik maken van de diensten van de schooltandarts. Tweemaal per jaar komt deze de leerlingen, die toestemming van hun ouders hebben, op school controleren en behandelen.

Financiële ondersteuning

De gemeente Amsterdam geeft een scholierenvergoeding. De Dienst Werk en Inkomen (DWI Amsterdam) voert de regeling uit. De vergoeding bedraagt maximaal €225 per kind in het basisonderwijs.

Dit bedrag kan naar eigen inzicht worden gebruikt voor schoolkosten of kosten voor sport- en culturele activiteiten van de kinderen.

De ouders moeten de kosten eerst vooruit betalen en kunnen deze daarna met behulp van een declaratiefomulier (deels) terugkrijgen. Wie hiervoor in aanmerking komt ontving eind juni automatisch een aanvraagformulier.

Als u meent hiervoor in aanmerking te komen en u heeft geen brief ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het team voorzieningen op telefoonnummer (020) 346 3684

Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

directie@nullobs-oms.nl