Extra activiteiten

Schooltuinen

In groep 6 gaan de kinderen vanaf februari met de bus naar een schooltuincomplex. Daar krijgen ze informatie over planten, hoe die groeien en bloeien en wat je daar allemaal voor moet doen. Vanaf april passen ze die kennis toe in hun eigen tuintje. De lessen lopen tot in het najaar.

Schoolreis

Behalve de jongste kleuters, gaan alle kinderen ook dit jaar weer op schoolreis. Het is een onderwijsactiviteit die bedoeld is om samen buiten school in de werkelijke wereld iets te zien, samen te leren en plezier te hebben met elkaar.

De kinderen van de bovenbouw gaan 3 dagen op schoolreis met meerdere leerkrachten. Ze verblijven in een groepshuis met verschillende slaapzalen. De kinderen gaan op excursie, doen samen het huishouden (koken, afwassen, opruimen) en leren elkaar in een andere situatie kennen en waarderen. Deze schoolreis wordt altijd aan het begin van het schooljaar gehouden.

Cultuur en Natuur

In de hele school voeren we een muziekleerlijn in samenwerking met Muziekschool Amsterdam. In groep 1 en 2 begint Zing Zo, in groep 4/5 komt er ritme bij het zingen, in groep 5/6 orienteren kinderen zich bovendien op popinstrumenten met PopZo, in groep 7 wordt dat serieuzer en groep 8 eindigt met een musical. In alle klassen wordt veel gezongen.

Elk jaar doen we met de hele school mee aan een cultuurproject . Dit jaar maken de kinderen zelf kunstwerken, die ze tentoonstellen en verkopen op de bazaar van 2 april, voor een goed doel.

Alle klassen gaan naar een theatervoorstelling in de Meervaart en naar een museum (Stedelijk museum, Van Gogh Museum, Rijksmuseum, Verzetsmuseum, Naturalis). Groep 8 neemt bovendien deel aan de Kunstschooldag.
De onderbouw gaat naar Artis en naar de een natuurles in de Wiedijktuin.

Aan het eind van het jaar houden we een creatieve ochtend: leerkrachten bieden in hun klassen verschillende creatieve activiteiten aan en de kinderen kunnen kiezen aan welke ze deelnemen. Oudere kinderen helpen de jongere kinderen daarbij.

Daarnaast gaan de kinderen vanaf groep 3, één keer in de 14 dagen  naar handvaardigheidles, om de verschillende technieken te leren.

Feesten en vieringen

De Sint brengt op 5 december een bezoekje aan de school en de volgende dag voeren de leerkrachten een Sinterklaastoneelstuk op voor de kinderen.

Vóór de kerstvakantie is er een feestelijke maaltijd die door ouders wordt bereid.
In de periode van Ramadan wordt aandacht besteed aan de zorg voor mensen die weinig hebben.Wij deden dat de laatste jaren in de vorm van het Schoenmaatjesproject, waarbij per klas twee schoenendozen worden gevuld met spullen voor kinderen in andere werelddelen.

Vier keer per jaar, meestal vóór een vakantie, treden kinderen van 4 klassen op voor de andere kinderen van de school. De kinderen laten aan elkaar zien wat ze kunnen en krijgen plezier in het optreden voor anderen.

Tijdens de Kinderboekenweek zijn er extra circuitlessen over het thema van de Kinderboekenweek.

Verkeersexamen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig door het verkeer kunnen bewegen. We besteden dan ook tijd aan de verkeerslessen. Als uw kind in groep 7 zit, sluiten we de lessen af met een officieel theoretisch verkeersexamen, waarna de kinderen, als zij slagen, een verkeersdiploma krijgen.

Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

directie@nullobs-oms.nl