Kwaliteit

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van het onderwijs en de schoolontwikkeling verantwoorden we in het schoolplan dat een periode van 4 jaar bestrijkt. Informatie over de school vindt u in de schoolgids. Onder het kopje kunt u die downloaden.

Inspectierapport

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2018 een bezoek aan de school gebracht in het kader van het 4-jaarlijks onderzoek. De school heeft opnieuw een basisarrangement gekregen. We zijn zeer tevreden over het feit dat de tussentijdse resultaten en de eindresultaten, de zorg en begeleiding voldoende beoordeeld zijn.

In januari is de school gestart met het instrumentarium om de kwaliteit van het onderwijsleerproces systematisch te evalueren, met als doel de kwaliteit van ons onderwijs nog verder te verbeteren. Het inspectierapport kunt u hier inzien.

Scholen op de kaart

Op de website https://scholenopdekaart.nl/ kunt u zien hoe de resultaten van de school en een aantal andere kwaliteitsindicatoren zijn ten opzichte van vergelijkbare scholen. Het gaat om het oordeel van de inspectie, de eindresultaten (eindscores, schooladviezen en het rendement van de schooladviezen), maar ook om leerlingaantal en gegevens op stichtingsniveau.

Visitatierapport Montessori Vereniging

De Nederlandse Montessorivereniging onderzoekt om de 5 jaar of de school voldoet aan de kwaliteitscriteria van de Nederlandse Montessori Vereniging. Op 24 maart 2015 vond de laatste visitatie plaats. De school heeft opnieuw een erkenning voor 5 jaar gekregen. We zijn erg trots op het oordeel van de commissie. Het visitatierapport kunt u hier inzien

Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

directie@nullobs-oms.nl