Schooltijden

Schooltijden

Continurooster

  • De school heeft een continurooster van 4 gelijke dagen en de woensdagmiddag vrij.
  • De kinderen lunchen op school.


De schooltijden

  • 8.45-14.45 uur : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  • 8.45-11.45 uur : woensdag


Binnenkomen en te laat komen

  • Om 8.30 uur gaat de deur open en de kinderen lopen zelfstandig naar de klas. 
  • Kinderen die ná 8.45 in de klas komen zijn te laat en dat wordt genoteerd.
  • Gebeurt dit vaker dan volgt een gesprek met ouders en bij aanhoudend verzuim wordt ook de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

directie@nullobs-oms.nl