Voorschool

Voorschool Osdorpse Montessori

In de school is ook de voorschool Osdorpse Montessori gevestigd, met 3 peutergroepen. De voorschool wordt beheerd door Stichting Impuls. Peuters kunt u inschrijven vanaf één jaar. Ze worden vanaf twee jaar geplaatst.

De peuters gaan 3 dagdelen naar de groep. De kinderen die op de voorschool zitten stromen door naar de OMS.

 

Meer informatie
Voor inlichtingen en aanmeldingen bij het voorschoolteam:
Tel: 06-31937905
Mail: vs.osdorpsemontessori@impuls.nl

Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

directie@nullobs-oms.nl