Schoolregels

Schoolregels

Onze school is een plek voor ons allemaal en daarom is het van belang dat we samen afspraken maken. Deze afspraken gelden voor iedereen in en om het schoolgebouw. De regels zijn samen met de kinderen bedacht.

• In school ben ik rustig
• Ik stoor niet
• Ik luister naar volwassenen
• We zijn zuinig op de spullen van onszelf en van een ander
• We zorgen met elkaar dat het in en om school netjes blijft
• We houden rekening met elkaar
• We zijn aardig voor elkaar
• Problemen lossen we op door te praten
 
Eten, drinken en verjaardagstractatie

We stimuleren gezond eten en drinken op school. Op school snoepen we niet. We doen mee aan het Schoolgruitenproject met de groepen 3 en 4.

• ochtendhapje: 1 stuk fruit of 1 boterham en water
• lunch: brood en water, melk of ongezoet drinken
• Jarige kinderen trakteren 1 klein cadeautje of 1 kleine eetbare traktatie.
 
Verkeersveiligheid

• Het is belangrijk voor kinderen om te leren deelnemen aan het verkeer. Dit doen zij door lopend of op de fiets naar school te gaan.
• Op het schoolplein en de stoep voor de school lopen we naast de fiets.
• Kinderen en ouders van de midden en bovenbouw lopen via de houten trap naar de klas
• Komt u toch met de auto, zorg dan dat u uw kinderen veilig ophaalt en wegbrengt, door in de vakken te parkeren!
 
Andere afspraken

• Kinderen en ouders van de midden- en bovenbouw lopen via de houten trap naar de klas.
• Iedereen doet mee aan gym en andere activiteiten onder schooltijd. Als dit onmogelijk is om gezondheidsredenen, dan geeft de ouder/verzorger een briefje mee voor de 
leerkracht
• De kinderen krijgen van school een gymtas en brengen zelf een T-shirt, korte broek of legging tot aan de knie en gymschoenen mee. Zonder gymspullen kan er niet worden gegymd.
• Kinderen van groep 1 t/m 4 worden gebracht en gehaald, tenzij ouders schriftelijk toestemming geven dat ze alleen naar huis mogen
• Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan in het kader van de zelfredzaamheid zelf naar de klas
• Waardevolle spullen en eigen speelgoed kunnen beter thuis blijven. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies
• Mobiele telefoons zijn niet nodig op school. We hebben een vaste telefoon als er gebeld moet worden. Dus, we zien ze niet en ze staan uit.
 
Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

directie@nullobs-oms.nl