Verzuim & Verlof

Ziekteverzuim en medische afspraken

Is uw kind ziek dan meldt u dat vóór 8.45 uur aan de school;

  • Telefonisch bij de administratie: 020-6190914
  • Via de school-app > absentiemeldingen 

Bezoek aan dokter, tandarts, logopedist, etc. geeft u door aan de leerkracht zodra u een afspraak gemaakt heeft. Als uw kind afwezig is en we hebben niets gehoord, dan zien we dat als ongeoorloofd verzuim.

Extra verlof

  • Elk kind is vanaf 5 jaar leerplichtig en kan dan alleen nog tijdens schoolvakanties op vakantie Als u in loondienst bent, dient uw werkgever daar rekening mee te houden bij het plannen van uw vakantie.
  • Uw kind kan bij belangrijke gebeurtenissen zoals huwelijk, een begrafenis of overlijden van een familielid één en soms enkele dagen verlof krijgen. Andere redenen voor verlof "wegens gewichtige omstandigheden" kunnen zijn: verhuizing, een wettelijke verplichting, zoals bezoek aan de leerplichtambtenaar of kinderrechter, of een levensbedreigende ziekte van een familielid. Voor verlof voor religieuze vieringen volgen wij de regelgeving van Leerplicht Amsterdam.
  • Meer informatie vindt u op www.bureauleerplichtplus.nl.
  • Een formulier voor het aanvragen van "verlof wegens gewichtige omstandigheden" kunt u opvragen bij de administratie van de school. De directeur beoordeelt de verlofaanvraag volgens de wettelijke richtlijnen.
Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

directie@nullobs-oms.nl